Wrak F32.8 F32.8

Wrak: F32.8
Nazwa: F32.8
Jednostka:
Okres powstania: XVIII/XIX wiek
Głębokość zalegania: 4
Odkrycie: 2014
Rozpoczęcie badań: 2015

Animacja modelu 3d


Zdjęcia wraku


Opis stanowiska

Wrak F32.8 stanowi fragment lewej burty jednostki pływającej o charakterystycznym podwójnym poszyciu zakładkowo - stykowym. Stanowisko ma długość 9,5 metra i szer. 2,8 metra. Na rozpoznaną konstrukcję wraka składają się: sosnowe klepki poszycia łączone na styk; sosnowe klepki wyrównawcze, trójkątne w przekroju poprzecznym; dębowe klepki poszycia łączone na zakładkę; elementy usztywnienia poprzecznego w postaci dębowych wręg i półwręg oraz kołki sosnowe łączące elementy konstrukcji. Stanowisko datowane jest na przełom XVIII i XIX wieku. Do tej pory w wodach Zatoki Gdańskiej rozpoznano jeszcze dwa inne wraki o podwójnym poszyciu, były to W-34 oraz W-36 oba zostały wydobyte i znajdują się w konserwacji.

Okoliczności odkrycia

Wrak odkryty został w roku 2014r przez pracowników Wydziału Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Gdyni.

Lokalizacja

Obiekt zalega na głębokości 4,5 metra ponad 800 metrów na północ od Cypla Rewskiego.

Przebieg badań

W roku 2015 przeprowadzono wstępne rozpoznanie obiektu, natomiast w roku 2017 jego dokładną inwentaryzację.

Chronologia

Jednostkę zbudowano na przełomie XVIII i XIX wieku.

Proweniencja

Drewno użyte do budowy statku pochodzi z obszaru Norwegii.

Zdjęcia z badań


Strona "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej" (www.wsw.nmm.pl) powstała w ramach projektu naukowo-badawczego "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego" współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.